TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP TUYỂN 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

2. Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

3. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết

4. Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh. Đảm bảo doanh thu, chi phí phát sinh ghi nhận đủ

5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác. thuế GTGT

6. Lập kế hoạch dòng tiền, kiểm tra chác khoản thu và chi tại Công ty.

7. Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty

8. Rà soát lại toàn bộ sổ sách, in sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định

9. Kiểm tra hóa đơn, lập báo cáo thuế GTGT theo quý

10. Cung cấp số liệu, lập báo cáo nội bộ cho Ban Giám Đốc

11. Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đàu ra, sổ sách kế toán...)

12. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

13. Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu Ban Giám Đốc

B. YÊU CẦU

1. Tốt nghiệp từ CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

2. Có chứng chỉ kế toán trưởng

3. Thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo

4. Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt và chịu áp lực công việc

5. Có khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm

6. Thái độ lạc quan, nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc

7. Cẩn thận, tỉ mỉ

8. Sử dụng máy vi tính thành thạo(Phần mềm excel, phần mềm kế toán)

3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Lương thỏa thuận tương xứng với công việc

2. Ưu tiên Nam giới

Tác giả bài viết: avh14c5